ศูนย์บริการคู่มือประชาชน

 

ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF

วิธีการใช้งาน

1. เลือกสำนัก/กองต่างๆ

2. เลือกเรื่อง/หัวข้อคู่มือ

3. กดดาวน์โหลด

 

 

Copyright © 2016 by เทศบาลตำบลอุโมงค์